DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA

Dodávka tepelného čerpadla probíhá po vybrání příslušné jednotky na základě dodání podkladů zákazníkem pro zjednodušený výpočet tepelných ztrát a zaplacení zálohy z důvodu závazného objednání T.Č. u dodavatele. Dodací lhůta závisí na momentální situaci výrobce - NIBE

Zpravidla se jedná o cca 6 – 10 týdnů.

 

Venkovní jednotka je navržena dle výpočtu vzhledem k tepelným ztrátám a jsou zpravidla navrženy dvě jednotky z důvodu ekonomiky (zákazník obdrží návrhy e-mailem).

 

Konečná montáž tepelného čerpadla je předem se zákazníkem domluvena a odsouhlasena. Montáž trvá cca 3 dny a je odvislá od náročnosti v daném místě montáže z důvodu napojení na stávající systém rozvodů. Zda je systémem řešena i dodávka teplé vody, nebo pouze vytápění.

Tyto věci se ze zákazníkem konzultují přímo v místě montáže.SH TECHNOLOGY TRADE s.r.o.