MONTÁŽ PODLAHOVÉHO TOPENÍ / RADIÁTOROVÉHO SYSTÉMU

Montáž je se zákazníkem předem domluvena a odsouhlasena. Délka montáže je odvislá od velikosti objektu a navrženého systému. Zpravidla trvá u běžného rodinného domu (bungalovu) 2-3 dny.

 

Po dohodě s investorem, zda si bude pokládat podlahový polystyren/systémovou desku sám, případně zda zvolí některou z doporučených dodavatelských firem, bude řešena návaznost na danou dodávku a montáž systému.

Pokud se rozhodne investor pro položení polystyrenových/systémových desek sám, bude pravděpodobně muset počítat s tím, že firma, která bude provádět zalití podlahy anhydridem mu neposkytne na tuto práci záruku. Renomované firmy, které se zabývají litím podlah si zpravidla pokládají podkladovou izolaci (polystyren/systémovou desku) sami, právě z důvodu poskytnutí záruky na jejich kompletní práci. Avšak pokud se investor rozhodne pro pokládku podkladu svépomocí, ať z důvodu finančního nebo z důvodu řešení vybetonování podlahy taktéž svépomocí, nebude toto při troše zručnosti a zkušenostech žádný velký problém. Je však potřeba dbát na dodržení určitých pravidel a postupů.

 

Postupy při pokládce svépomocí je vhodné konzultovat s naší firmou, aby se předešlo případným problémům a zbytečným komplikacím.

Dále je zapotřebí v době přípravných prací pro pokládku podkladu pod skladbu podlahy vědět,k de bude umístěna vnitřní systémová jednotka vytápěcího systému. V návaznosti na to bude navrženo umístění podlahového topného rozdělovače a s tím související přívod od vnitřní systémové jednotky.

 

Všechny tyto výše uvedené činnosti Vám naše firma dokáže realizovat, případně doporučíme spolehlivého montážního partnera se kterým naše firma spolupracuje.SH TECHNOLOGY TRADE s.r.o.