PRODUKTY A ŘEŠENÍ - CHYTRÁ DOMÁCNOST

Chytrý dům

POSTUP REALIZACE – CHYTRÝ DŮM

1. Dodání projektové dokumentace (pokud není projektová dokumentace, řeší se přímo v místě realizace s investorem) 
2. Po výběru investorem všech ovládacích prvků a zařízení bude vypracována předběžná nabídka 
3. Vypracování předběžné nabídky

 

PO AKCEPTOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY ZÁKAZNÍKEM


4. Vypracování podrobné cenové nabídky včetně montáže 
5. Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papírový dokument) + termín realizace 
6. Dle rozsahu dodávky a prací zaplacení domluvené zálohy (dopředu domluveno) 
7. Zaplacení zálohové faktury 
8. Zajištění stavební připravenosti v místě realizace (zajišťuje investor) 
9. Dodávka a montáž komponentů v místě realizace 
10. Podepsání předávacího protokolu investorem (nebo jeho jakýmkoli odpovědným zástupcem) 
11. Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvySH TECHNOLOGY TRADE s.r.o.