POSTUP REALIZACE - TEPELNÉHO ČERPADLA

Investor si stáhne v sekci „dokumenty ke stažení“- formulář pro „zjednodušený výpočet tepelných ztrát“

 

1) Vyplnit dle přiloženého textu a odeslat zpět

2) Vypracování předběžné nabídky + (konzultace v místě montáže)

 

PO AKCEPTOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY ZÁKAZNÍKEM NÁSLEDUJÍ TYTO ÚKONY

 

3) Vypracování podrobné cenové nabídky včetně práce 

4) Podání žádosti na ČEZ – žádost o připojení tepel.čerpadla (formulář ke stažení) 

5 Doložení podkladů pro kotlíkovou dotaci (je-li žádána) – objednávka, foto, revize kotle 

6) Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papír.dokument) + termín realizace

7) Zaplacení zálohové faktury 

8) Objednání odsouhlasené vnitřní a venkovní jednotky (sestavy) 

9) Zajišťění stavební připravenosti pro instalaci tepelného čerpadla investorem (zašleme přísl.podklady) 

10) Montáž zařízení v místě u investora 

11) Podepsání předávacího protokolu 

12) Poslání žádosti o schválení instalace – NIBE 

13) El. Revize dodaného zařízení 

14) Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvy 

15) Vyplnění předávacího protokolu o instalaci tepelného čerpadla + k dotaci vyplnění přísl. dokumentů. 

16) Žádost ČEZ o změnu sazby na vytápění T.Č. D 57 d – 20 hod N.T. / 4 hod V.T. 

17) Předání komplet dokumentace k realizované zakázce 

Modře označené položky zajišťuje investor

 

1) ČEZ

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

 

- formulář: Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

- vyplněný formulář odešlete na info@cezdistribuce.cz ( nebo osobně na zákaznické centrum ČEZ ) 

  • Zákaznická linka ČEZ 840 840 840

 

PŘIHLÁŠENÍ – ZÍSKÁNÍ SAZBY

- provádí se po dokončení instalace TEPELNÉHO ČERPADLA

- s sebou

1) Výpočet tepelných ztrát 

2) Revize – dokument obdržíte od nás 

3) Protokol o instalaci tepelného čerpadla – obdržíte od nás 

 

2) TEPELNÉ ZTRÁTY

 

- doložit tepelné ztráty případně vyplnit níže přiložený formulář 

  • formulář: Zjednodušený návrh na výpočet tepelných ztrát 

 

3) KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

- Pro zajištění kotlíkové dotace je potřeba doložit následující: 

1) fotky stávajícího kotle + prázdného místa po jeho demontáži 

2) doklad o technické kontrole původního kotle (revize). V případě, že na kotel není udělaná revize, pomůžeme nechat zpracovat (cena 1. 390,- Kč bez DPH) 

3) doklad o likvidaci kotle 

4) vyplněnou objednávku 

- Typlt – formulář: protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – doložit následující: 

1) Starý kotel – výrobní štítek 

2) Fotky TČ – výrobní štítek, celková instalace, vnitřní převodní instalace, venkovní jednotka SH TECHNOLOGY TRADE s.r.o.