STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST TEPELNÉHO ČERPADLA

Níže uvedené je nutné zajistit před instalací tepelného čerpadla (dle dohody lze i tyto úkony zajistit prostřednictvím naší firmy).

 

Z HLAVNÍHO ROZVADĚČE PŘIVÉST NAPÁJENÍ DO MÍSTA USAZENÍ VNIŘNÍ JEDNOTKY VVM

 


1. Přívod CYKY-J 5 x 2,5 – 4 mm2 
2. Ovládací kabel HDO CYKY 3 x 1,5 mm2 
3. Kabel k proud.snímačům 4x0,5–0,75 mm2 (TRONIC-CY/LiY-CY/4 x 0,75 stíněný)

 

DLE TYPU A VÝKONU T.ČERPADLA (F 2040 / F 2120), (podle příslušných technických parametrů a podkladů po domluveném návrhu jednotky), PŘIPRAVIT ZÁKLAD pro STABILNÍ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY. Případně lze objednat pozinkovanou konzoli na ZEM / ZEĎ (není součástí T.Č)

 

JE NUTNÉ ZAJISTIT VHODNÝ PŘÍJEZD A PŘÍSTUP PRO DOPRAVU OBOU JEDNOTEK DO MÍSTA JEJICH UMÍSTĚNÍ !!!

 

K venkovní jednotce je nutno zajistit odtok pro odvod kondenzátu, který vzniká při odtávání výparníku. V případě, že napojení odvodu kondenzátu bude provedeno na domovní odpad (ČOV, kanalizace, domácí čistička odpadních vod, septik), musí být tak učiněno přes „SIFON“. Z důvodu zabránění vniknutí agresivních výparů do venkovní jednotky. Hrozí reálné poškození výparníku a jeho následné prorezavění čímž dojde k poškození venkovní jednotky. Na tento jev se nevztahuje jakákoli záruka a NELZE UPLATNIT jakoukoli reklamaci.!!! Přívod odpadu pro dopojení venkovní jednotky na odvod kondenzátu provádí investor a dodavatelská firma za toto nenese žádnou odpovědnost, pokud není v dodatku smlouvy uvedeno jinak.

 

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro provádění díla (zhotovení základů a odpadů pro venkovní jednotku (KG potrubí 110 přes sifon), pro vnitřní systémovou jednotku odpad (HT potrubí 32), vyhrazené místo pro usazení vnitřní jednotky VVM, přístup do objektu v místě montáže, připojení na inženýrské sítě. Přívodní kabel vedený z hlavního rozvaděče do místa umístění vnitřní jednotky CYKY-J 5x2,5-4 mm2 bude jištěn třípólovým jističem 20 A , zapojený přes proudový chránič 25 A s vybavovacím proudem 30 mA. Souběžně s tímto přivést kabel CYKY 3x1,5 mm2 (blokování HDO) a kabel k proudovým snímačům 4x0,5-0,75 mm2

 

Odpad pro vnitřní syst.jednotku – VVM ,( HT 32 ), bude vyveden ve výšce 100 cm od čisté podlahy a cca

5 cm od pravé strany VVM jednotky při pohledu ze předu. V místě, kde bude po dohodě s realizační firmou VVM umístěna. Rozměry a připojovací místa jsou uvedené v dokumentech ke stažení.

 SH TECHNOLOGY TRADE s.r.o.