Podklady potřebné k vytvoření smlouvy o dílo - SH TECHNOLOGY TRADE

Podklady potřebné k vytvoření smlouvy o dílo

  Kontaktní údaje

  Objednatel/Jméno a příjmení:
  Datum narození
  Sídlo/Adresa:
  Telefon:
  Email:
  Objekt: *
  Místo plnění: *

  * Vyplňte jen v případě, že se neshoduje s adresou (jiné umístění, novostavba např. číslo stavební parcely , atd.)

  Tento kontaktní formulář bude odeslán na emailovou adresu info@sh-technology.cz