Podlahové topení - SH TECHNOLOGY TRADE

Podlahové topení

Podlahové topení

Podlahové vytápění je nejmodernější způsob vytápění jakéhokoliv objektu. Vzhledem k tomu, že se teplota rozprostře rovnoměrně po celé místnosti od podlahy až po strop se tím stává jedním z nejefektivnějších způsobů topení. Dále není zapotřebí po domě rozvádět potrubí a instalovat složitě radiátory, které zbytečně zabírají místo ve Vašem domě a jsou častým lapačem nečistot.

Naše firma provádí kvalitní a bezpečnou instalaci podlahového vytápění, čímž se rozhodně zvýší i hodnota ceny Vaší nemovitosti a především se sníží náklady na vytápění.

Podlahové potrubí určené k vytápění, které používáme je vyráběno ve Švýcarsku s maximální péčí a dohledem na kvalitu výrobku.

Návrh a dodávka podlahového topení je závislá na projektové dokumentaci v součinnosti s výpočtem tepelných ztrát.

Je nutné dopředu vědět, jak bude dům nebo objekt vytápěn z důvodu navržení celého systému.

Pokud bude dům vytápěn nízkoteplotními zdroji (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, elektrokotel, rekuperátor tepla, apod.) Je zpravidla nejvýhodnější a nejekonomičtější použití právě podlahového vytápění (není to však nutnost).

Po výběru primárního zdroje tepla, je navržen buď jedno teplotní nebo dvou teplotní systém.

Dvou teplotní systém je sice o něco dražší nicméně je mnohem efektivnější v případě vytápění objektu dvěma různými systémy.

Zpravidla se jedná o kombinaci podlahového vytápění a radiátorového systému ale využívá se i pro chladící podlahové systémy.

Zmiňovaná výhoda spočívá v tom že do radiátorového systému jde napřímo ohřátá voda z primárního teplotního zdroje zatímco do podlahového systému se voda míchá se zpáteční vodou ze systému na nižší teplotu která jako vstupní voda do podlahového potrubí k vytápění podlahy stačí.

Naopak u chlazení se míchání používá k tzv. regulování rosného bodu který je nutný pro správné nastavení vstupní chladící vody aby nedocházelo ke kondenzaci na chladícím okruhu. V tomto případě míchání slouží naopak k ohřátí chladící vody ze zpáteční strany/vody systému.

Jakýkoli způsob lze pomocí chytrého domu xComfort EATON jakkoli ovládat a dálkově monitorovat.

Na základě navrženého systému se odvíjí i finální cena. Primárně jde o to, aby byl celý systém navržen správně a fungoval bez problému ke spokojenosti zákazníka.

Zákazník (investor) dostane e-mailem nabídku na dva / tři typy montáže podlahového / radiátorového systému topení.

Dodávka/výpis mat. na polystyren s roztečí 100 – 150 mm
Dodávka/výpis mat.na systém desku s rozt. 100 – 150 mm
Dodávka kombinace podlahového/radiátorového systému

Tato nabídka specifikuje jak druh podlahového topného potrubí tak i rozteč mezi jednotlivými okruhy a kompletní výpis materiálu nutnou pro komplexní dodávku a montáž celého systému.

Doporučujeme rozteč o vzdálenosti 100 mm jelikož ze zkušeností je známo že do systému následně stačí pouštět daleko nižší vstupní teplotu otopné vody. Navíc se zvýší objem otopné vody v systému a nemusí se vždy dodávat akumulační nádrž nutná pro základní objem vody v systému potřebný pro některé typy venkovních jednotek z důvodu jejich výkonu. Z čehož vyplývá že náklady na ohřev vody potřebné pro vytápění objektu jsou nižší a šetříme nejen chod tepelného čerpadla tak i spotřebu elektrické energie potřebné pro tento ohřev.

Dodávka probíhá po dohodě s investorem po odsouhlasení ceny a termínu montáže případně podepsáním SOD. Po odsouhlasení investorem je podepsána smlouva na cílovou částku a dle objemu dodávky materiálu a prací je vyčíslena záloha na materiál.

Po potvrzení zákazníkem že je v objektu určení pro montáž P.T., položen polystyren s rastrovou fólií, případně systémová deska je dohodnut a odsouhlasen termín samotné realizace.

Délka montáže je u běžného domu normální velikosti zpravidla cca 2-3 dny.

Dále nabízíme montáž krbových kamen s výměníkem napojených do topného systému (přitápění), které ve spolupráci s vybranými VVM jednotkami, umožňují automatické ovládání, bez nutnosti ručního zásahu regulovat a spolupracovat s tepelným čerpadlem, jako pomocný (externí) zdroj tepla.

Stavební připravenost se odvíjí od vybraného topného systému zákazníkem:

1. Podlahové topení ( polystyren s AL rastrovou fólií / systémová deska )
2. Radiátorový systém
3. Kombinace podlahového systému / radiátorů

Pokud si zákazník vybere v rámci dodávky a montáže podkladové izolace:

1. Polystyrenu
2. Systémové desky

Dodavatelskou firmu, stačí mít připravenou pouze řádně svařenou a položenou základní hydroizolaci. O ostatní se postará dodavatelská firma. Pouze je dobré vědět, že při pokládání podkladové izolace (polystyrenu), se základní hydroizolace (lepenka) posype jemným pískem, z důvodu podrovnání pokládky polystyrenových desek. Je to z důvodu, aby se polystyren „nehoupal“ a zabránilo se praskání zalité podlahy (zpravidla při zalití anhydritem). Z tohoto důvodu si firma zabývající se litím podlah, pokládá podkladový polystyren sama (v rámci záruky pro zákazníka).

V případě použití rastrové folie si tuto pokládá investor sám při montáži skladby podlahového polystyrenu, případně po dohodě s dodavatelem podlahy zajišťuje položení a slepení AL rastrové folie dodavatelská firma.

Pokud se do výše uvedených prací pustí investor sám, je vhodné se poradit s našim technikem o provedení pokládky a přípravy podkladu pro položení podlahového potrubí. Podklad pro položení topného potrubí musí být rovný, nesmí se „houpat“ a musí být položena systémová deska (do které se potrubí instaluje), nebo musí být na polystyrenu položena a DŮKLADNĚ slepená AL rastrová fólie. Na tu se pak pokládá topné potrubí, které se fixuje speciálními přídržnými sponkami. Při montáži podkladová fólie se musí velmi pečlivě dbát na to, aby byli všechny spoje DŮKLADNĚ zalepeny, aby nedošlo při zalití Anhydritem k zatečení pod tuto fólii, případně pod polystyren!!!
V případě, že bude vrchní vrstva podlahy „vybetonována“ je tato práce mnohem snažší a pro investora jednodušší. Beton není v tomto případě tak řídký jako Anhydrit.

1. Dodání projektové dokumentace od investora (novostavba). U starších domů je nutná konzultace v místě realizace. Případně projekt určený k realizaci topného systému (od autorizovaného projektanta).
2. Vypracování předběžné nabídky.

Po akceptování předběžné nabídky zákazníkem:

3. Vypracování podrobné cenové nabídky - včetně práce
4. Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papírový dokument) + termín realizace
5. Dle rozsahu dodávky a prací zaplacení domluvené zálohy (dopředu domluveno)
6. Zaplacení zálohové faktury
7. Objednání příslušných komponentů a materiálu
8. Zajištění stavební připravenosti v místě realizace (investorem)
9. Dodávka a montáž systému v místě realizace
10. Podepsání předávacího protokolu investorem (nebo jeho jakýmkoli zástupcem)
11. Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvy

Veškeré potřebné certifikace a technické specifikace jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci: CERTIFIKÁTY

Všechny tyto výše uvedené stavební připravenosti a činnosti Vám naše firma dokáže zrealizovat, případně při velké vytíženosti Vám doporučíme spolehlivé montážní partnery se kterými naše firma spolupracuje.

Naše certifikáty

Poslední reference

Kontaktujte nás

    Tento formulář je chráněn technologií reCAPTCHA. Při jejím využití je dbáno na zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.