Radiátorové systémy - SH TECHNOLOGY TRADE

Radiátorové systémy

Radiátorové systémy

Jsme specialisté na dodávku a montáž vytápění. K tomu rozhodně patří správné rozmístění radiátorů a jejich všech systémů. Montáž se musí provést odborným způsobem, aby ve vytápěném objektu bylo zajištěno dostatečné množství tepla, které bude rovnoměrné a příjemné ve všech místnostech.

Samozřejmostí je doporučení i dalších souvisejících komponentů, které můžeme dodat a nainstalovat dle dohody. Přinesou Vám nejen jistou úsporu, ale i komfort Vašeho bydlení.

Vzhledem k tomu, že topení rozumíme, můžete od nás očekávat nejen odpovídající konzultaci a doporučení, ale rovněž kvalitně odvedenou práci.

Montáž je se zákazníkem předem domluvena a odsouhlasena. Délka montáže je odvislá od velikosti objektu a navrženého systému. Zpravidla trvá u běžného rodinného domu (bungalovu) 2-3 dny.

Po dohodě s investorem, zda si bude pokládat podlahový polystyren/systémovou desku sám, případně zda zvolí některou z doporučených dodavatelských firem, bude řešena návaznost na danou dodávku a montáž systému.

Pokládku polystyrenu v objektu zpravidla realizuje firma která provádí samotnou stavbu jako dodávku nebo subdodávku pro investora. Pokud se rozhodne investor pro položení polystyrenových/systémových desek sám, bude pravděpodobně muset počítat s tím, že firma, která bude provádět zalití podlahy anhydridem mu neposkytne na tuto práci záruku. Renomované firmy, které se zabývají litím podlah si zpravidla pokládají podkladovou izolaci (polystyren/systémovou desku) sami, právě z důvodu poskytnutí záruky na jejich kompletní práci. Avšak pokud se investor rozhodne pro pokládku podkladu svépomocí, ať z důvodu finančního nebo z důvodu řešení vybetonování podlahy taktéž svépomocí, nebude toto při troše zručnosti a zkušenostech žádný velký problém. Je však potřeba dbát na dodržení určitých pravidel a postupů.

Postupy při pokládce svépomocí je vhodné konzultovat s naší firmou, aby se předešlo případným problémům a zbytečným komplikacím.
Dále je zapotřebí v době přípravných prací pro pokládku podkladu pod skladbu podlahy vědět kde bude umístěna vnitřní systémová jednotka vytápěcího systému. V návaznosti na to bude navrženo umístění podlahového topného rozdělovače a s tím související přívod od vnitřní systémové jednotky.

Je vhodné pokud je to možné, vysekat stavební otvory pro podlahové rozdělovače před položením polystyrenu aby se předešlo napadání zbytků cihel a nečistot pod již položený polystyren.
Jelikož naše firma používá to nejlepší možné v současné době na trhu, jsme schopni fixovat potrubí co nejvíce k vnitřním rohům obvodových zdí a příček aby se co nejvíce eliminovali tepelné mosty.

Používané potrubí je vyráběno na zakázku pro firmu DELTATOP přímo ve Švýcarsku.

Veškeré potřebné certifikace a technické specifikace jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci: CERTIFIKÁTY

Stavební připravenost se odvíjí od vybraného topného systému zákazníkem:

1. Podlahové topení ( polystyren s AL rastrovou fólií / systémová deska )
2. Radiátorový systém
3. Kombinace podlahového systému / radiátorů

V případě připravenosti pro radiátorový systém, je nutné mít položenou kompletní hydroizolaci po které bude realizován rozvod otopné vody k jednotlivým radiátorům ve většině případů v provedení LIS.

Samozřejmostí jsou kompletní příčky v objektu na kterých budou radiátory přikotveny.

V případě kombinovaného vytápění - Podlahového systému a radiátorů je nutné mít zvoleno místo pro nástěnnou montáž mísící sady. Zpravidla se umísťuje do technické místnosti v blízkosti  primárního vytápěcího zdroje nebo do sklepa pokud je zdroj tepla umístěn tam.

Odtud je rozváděna primární otopná voda přímo do radiátorového systému která zajistí vyšší teplotní spád pro ohřev daných místností a „míchaná“ voda s nižší teplotou postačující pro ohřev podlahového systému.

1. Dodání projektové dokumentace od investora (novostavba). U starších domů je nutná konzultace v místě realizace. Případně projekt určený k realizaci topného systému (od autorizovaného projektanta).

2. Vypracování předběžné nabídky.

Po akceptování předběžné nabídky zákazníkem:

3. Vypracování podrobné cenové nabídky - včetně práce
4. Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papírový dokument) + termín realizace
5. Dle rozsahu dodávky a prací zaplacení domluvené zálohy (dopředu domluveno)
6. Zaplacení zálohové faktury
7. Objednání příslušných komponentů a materiálu
8. Zajištění stavební připravenosti v místě realizace (investorem)
9. Dodávka a montáž systému v místě realizace
10. Podepsání předávacího protokolu investorem (nebo jeho jakýmkoli zástupcem)
11. Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvy

Poslední reference

Kontaktujte nás

    Tento formulář je chráněn technologií reCAPTCHA. Při jejím využití je dbáno na zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.